Dog Securitys narkotikahundar uppfyller polisens och tullens krav.

Dog Security erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar

Ungdomsmiljöer
Vi erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar i drogförebyggande arbetet och att säkerställa en narkotikafri miljö.

Arbetsmiljöer
Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi olika typer av lokaler och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

Industrier/Byggarbetsplatser
Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

Vården
En drogfri miljö är en nödvändighet för att kunna uppnå ett bra resultat i vården av såväl unga som vuxna missbrukare

Vi utför Narkotikasök på i stort sett alla typer av arbetsplatser 

Arbetsplatser:

Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.
På i stort sett alla typer av arbetsplatser kan det narkotikaförebyggande arbetet komma till sin rätt.
Det kan vara allt från större process- och verkstadsindustrier till byggarbetsplatser och mindre verkstäder, transport- trafik- och logistikföretag på land och till sjöss samt kontors- och handelsmiljöer.

Vi hjälper till med planeringen av sökinsatserna.
Sökresultaten dokumenteras och vi kan också bistå med utformning av drogpolicy samt med juridisk hjälp. Drogförebyggande insatser på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga och leder till:

  • ökad trivsel och säkerhet för personalen
  • högre effektivitet och kvalitet i arbetet
  • mindre risker för olycksfall och skador med maskiner och fordon

Till detta kommer dessutom minskade kostnader för drogrelaterade skador och olyckor som kan förebyggas.

Vinsterna med ett minskat bruk av droger i arbetslivet är betydande – såväl för individen som för företaget.

Stora kostnadssänkningar kan nås för företaget samtidigt som trivseln och säkerheten för medarbetarna ökar.Dog Security erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar i kvalitetssäkringen mot droger och att säkerställa en narkotikafri miljö. Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

Med välutbildade narkotikasök-hundar och professionella förare gör vi narkotikasök för att säkerställa drogfria miljöer.

Behandlingshem

En drogfri miljö är en nödvändighet för att kunna uppnå ett bra resultat i vården av såväl unga som vuxna missbrukare

En effektiv begränsning av tillgången på narkotika på behandlingshemmet krävs därför för att nå framgång i arbetet.

Dog Security erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar i kvalitetssäkringen mot droger och att säkerställa en narkotikafri miljö.

Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat. Vi hjälper till med planeringen av sökinsatserna. Sökresultaten dokumenteras och vi kan också bistå med juridisk hjälp.

Tillförlitlig upptäckt av narkotika är ett kraftfullt verktyg i såväl det akuta som det långsiktiga arbetet med att hjälpa innehavaren till ett värdigt liv utan droger.

Där ungdomar vistas måste tillgången till narkotika bekämpas. 

Ungdomsmiljöer

Alla barn och ungdomar skall ha rätt till en drogfri miljö. Där de vistas måste tillgången till narkotika bekämpas. 

Det gäller:
i skolan
på fritidsgårdar
på idrottsanläggningar
och andra ställen där ungdomar samlas

Att förebygga möjligheten att prova droger och att hjälpa dem som riskerar att hamna i ett beroende är allas ansvar. Allt är i syfte att främja trivseln i kamratkretsen, resultaten i skolan och tillfredsställelsen i fritidssysselsättningar inom idrotten, musiken, föreningslivet osv – och att ge alla möjligheten till ett värdigt liv.

Vi gör narkotikasök med narkotikahund på- arbetsplatser, på behandlingshem, inom vården

Dog Security erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar i drogförebyggande arbetet och att säkerställa en narkotikafri miljö.
Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi olika typer av lokaler och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.